Welcome to 🤖👋 AI for Marketing.

Đây là Kênh cập nhật các xu hướng, công cụ và tips mới nhất về ứng dụng AI (Artificial Intelligence) trong Marketing & nâng cao hiệu suất công việc. Bạn có thể subscribe để nhận thông tin mới hàng tuần. Bản tin được chia thành các chủ đề như:

  • Creating: các công cụ AI giúp sáng tạo nội dung, hình ảnh

  • Productivity: các công cụ AI giúp nâng cao hiệu suất.

  • Research & Planning: các công cụ AI giúp nghiên cứu insight & lập kế hoạch.

  • Tips & Article: các tips sử dụng AI & các bài viết chuyên ngành.

Và nhiều công cụ, tips & cập nhật thú vị khác.


Trong tương lai, nền tảng www.marketingplatform.ai sẽ cũng cấp thêm nhiều ứng dụng AI giúp tối ưu hoá công việc Marketing. Hãy giữ kết nối để là một trong những người đầu tiên sử dụng nền tảng của chúng tôi nhé.

Chân thành cảm ơn bạn,

Đội ngũ AI Marketing Platform.

Subscribe to 🤖👋 AI for Marketing. Update, trend & more

Kênh cập nhật các xu hướng, công cụ và tips mới nhất về ứng dụng AI (Artificial Intelligence) trong Marketing & nâng cao hiệu suất công việc. Subscribe để nhận thông tin mới hàng tuần!

People

“Try Not to Become a Man of Success. Rather Become a Man of Value” - Albert Einstein